Pisemne zapytanie P-3983/05 skierowane przez: João Pinheirę (PPE-DE) do Komisji. oferty przejęcia grupy energetycznej ENDESA przez Gás Natural