Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 7, 12 styczeń 2006