Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 21, 30 styczeń 2007