Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 415, 20 listopada 2014