Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 59, 01 marzec 2006