Pisemne zapytanie E-0120/06 skierowane przez: Kadera Arifa (PSE) do Rady. wyniku konferencji z okazji dziesiątej rocznicy procesu barcelońskiego