Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 3, 08 styczeń 2008