Pisemne zapytanie E-4349/06 skierowane przez: Íñigo Méndeza de Vigo (PPE-DE) do Komisji. możliwych przypadków praktyk linii lotniczych naruszających rozporządzenie (WE) nr 261/2004