Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10073 — Vitol/Drax Generation) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 447/08