Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.10073 — Vitol/Drax Generation) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 447/08