Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 147, 27 czerwiec 2009