2004/267/EG: Beschikking van de Commissie van 17 maart 2004 tot wijziging van Beschikking 1999/813/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit de Socialistische Republiek Vietnam, wat betreft de aanwijzing van de bevoegde instantie en het modelgezondheidscertificaat (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 825)