Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Marzu 2004 li temenda d-Deċiżjoni 1999/813/KE li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjonijiet ta' prodotti tas-sajd li jkunu ġejjin mir-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, dwar l-għażla ta' l-awtorità kompetenti u l-mudell taċ-ċertifkat tas-saħħa (notifikata bid-dokument numru K(2004) 825)Test b'relevanza għaż-ŻEE