Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9733 — ENGIE/Mirova/Predica/JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)2020/C 48/15