Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 298/2019 z 13. decembra 2019, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2020/316]