Opinia rzecznika generalnego Mischo przedstawione w dniu 15 stycznia 1987 r.