Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 263, 22 październik 2005