Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3966 — Pirelli RE/Banca Intesa/IFIL/Marcegaglia/SI/IT) Tekst mający znaczenie dla EOG