Pisemne zapytanie E-3772/06 skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji. nieprzestrzegania prawa wspólnotowego we Włoszech w kwestii traktowania osób, które odmówiły służby wojskowej ze względu na przekonania