Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 171, 06 lipiec 2010