Sprawa C-181/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 8 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Polityka transportowa — Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 — Przewoźnik drogowy — Zezwolenie na przewóz publiczny — Warunki przyznania — Artykuł 3 ust. 1 i 2 — Artykuł 5 lit. b) — Niezbędna liczba pojazdów — Przepisy krajowe — Bardziej restrykcyjne warunki przyznania — Większa minimalna liczba pojazdów]