Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (9010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))