Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 218, 11 wrzesień 2009