Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 3, 2012