Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3398/80 z dnia 8 grudnia 1980 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w rezultacie przystąpienia Republiki Greckiej do Wspólnoty