Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 232, 27 wrzesień 2006