Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 28, 30 styczeń 2010