Zaproszenie do składania wniosków — Program e-kształcenie — EACEA/01/06