Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3772 — Aviva/RAC) Tekst mający znaczenie dla EOG