Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej