Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 142, 26 maj 2004