Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 179, 25 czerwca 2013