Decyzja Komisji z dnia 13/12/2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4418 - NYCOMED GROUP / ALTANA PHARMA) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)