Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 170, 01 lipiec 2005