Zaproszenie do składania wniosków – DG EAC NR 39/04 — Kultura 2000: Zaproszenie do składania wniosków 2005