Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 155, 15 czerwiec 2010