Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 116, 2011