Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 152, 04 lipiec 2009