Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 145, 25 czerwiec 2009