Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 lutego 2006 r.$