Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 183, 05 sierpień 2006