Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 242, 19 sierpień 2011