Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kanado o trgovini z vini in žganimi pijačami