Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou o obchode s vínom a liehovinami