Meddelelse om ikrafttræden af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om handel med vin og spiritus