Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 710/2013 av den 24 juli 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen