Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 271, 12 września 2014