Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1985 r. zmieniająca dyrektywę 80/215/EWG w odniesieniu do niektórych środków odnoszących się do afrykańskiego pomoru świń