Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 23, 26 styczeń 2012