Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 298, 26 październik 2012